Loading...

Alena Hroncová

HR Recruiter, Česká spořitelna, a.s.

Alena se pohybuje posledních 10 let v personalistice a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti náboru jak na straně dodavatele (personálních agentur) tak na straně klienta (bankovnictví a pojišťovnictví). V České spořitelně má na starosti nábor pro divizi pod ředitelem společnosti Tomášem Salomonem (HR, audit, komunikace, ombudsman, kancelář ředitele společnosti) a divizi korporátního bankovnictví a finančních trhů.Právě ve fázi náboru a přitahování “talentů” sehrává důležitou roli i míra a způsoby poskytované flexibility práce pro zaměstnance. Alena ve svém příspěvku přiblíží strategii ČS v této oblasti a na konkrétních příkladech představí novinky, které se můžou stát důležitým faktorem zvyšování atraktivity ČS na trhu práce.

HR STAGE

Název přednášky: Flexibilita práce České spořitelny

Česká spořitelna, přední banka na českém trhu, v rámci flexibility a integrace pracovního a soukromého života naslouchá svým zaměstnancům a jejich potřebám. Obohatila proto stávající benefity o „Můj den“. Zaměstnanec tak může každý měsíc čerpat jeden den volna navíc dle svého uvážení, avšak s ohledem na chod banky a svůj tým. Věříme, že dalších 12 dní volna ročně jsou správnou odpovědí na ceněný význam „času“ nás všech. Nejen o tomto prostředku flexibility a integraci pracovního a soukromého života bude hovořit ve svém příspěvku Alena Hroncová, z HR oddělení České spořitelny.