Loading...

DIGI STAGE

Klíčovým trendem budoucnosti je automatizace obchodních a marketingových procesů. Aby mohla být budoucnost naplněna, je potřeba vyspělá technologická základna, inovativní lidská síla a odpovídající práce s daty.

 

1. BLOK: AI – jak může umělá inteligence pomoci vašemu businessu

Vývoj v oblasti Big dat a pokročilých analytických řešení umožnil firmám vytvořit si jasnější obrázek o cílovém publiku než kdykoli předtím. V tomto ohnisku pokroku spočívá marketing umělé inteligence (AI). Předmětem tohoto bloku bude diskuze, jak správně analyzovat data a využívat AI k optimalizaci obchodně-marketingových procesů.


2. BLOK: AUTOMATIZACE – nástroj na budování a prohlubování vztahů se zákazníkem

Co všechno lze v marketingu řešit automatizací, jak správně tento nástroj nastavit a jak jej lze využít ke správné komunikaci se zákazníkem? Řečníci v tomto bloku prozradí, jak díky automatizaci dokáží zvyšovat výnosy, šetřit náklady a zvyšovat loajalitu zákazníků.


3.  BLOK: NOVÉ NÁSTROJE V RUKOU MARKETÉRŮ

Jak se bude vyvíjet transformační proces v marketingu, kam směřuje vývoj informačních technologií či jaké nové nástroje budou marketéři moci využívat – o těchto trendech promluví klíčoví hráči nejen na českém trhu.


Naše fenomenální řečníky postupně odhalujeme…

Moderování DIGI stage se ujme:

  • Tomáš Jindříšek

Na co se můžete těšit?

  • 9 řečníků

  • více než 5 hodin zajímavých informací

  • příběhy leaderů českého byznysu

  • konkrétní případové studie zaměřené na implementaci 4.0 řešení