Loading...

Jana Polášek Filová

PPD – Digitalizace a Industrie 4.0, ŠKODA AUTO

Jana Polášek Filová, Ph.D., MSc, vede strategické projekty zaměřené na digitální transformaci, digitální inovace a nasazení Průmyslu 4.0 ve Výrobě a logistice ŠKODA AUTO. Má zkušenosti v oblasti strategického řízení, aplikovaného výzkumu, marketingu inovací a zavádění nových obchodních modelů. Je mediátorem mezi průmyslem a vědou, rozvíjí kooperaci Výroby a logistiky ŠKODA AUTO s průmyslovými partnery, univerzitami a výzkumnými institucemi. Aktivně podporuje činnost Národního centra Průmyslu 4.0. Externě vyučuje na FEL ČVUT v Praze, spolupracuje s RCMT ČVUT, CIIRC ČVUT a FEI VŠB Ostrava.

BUSINESS STAGE

Název přednášky: Digitální sebetransformace