Loading...

Lenka Galetková

HR Manager, Promens Zlín

Lenka pracuje pro společnost Promens a.s. od roku 2017 jako vedoucí HR a členka managementu firmy. Vystudovala Sociální management se zaměřením právě na lidský kapitál a této oblasti se věnuje již 15 let. Má zkušenosti z prostředí jak čistě českých firem tak z mezinárodních korporací.V rámci přednášky představí společně s Robertem Zatloukalem, co pro firmu Promens a.s. znamená firemní kultura a jaké přináší výsledky.

HR STAGE

Název přednášky: Vytváříme jedinečnou firemní kulturu, která je naší konkurenční výhodou