Loading...

Lukáš Řeha

CEO, Techstra

Techstra – lídr v nasazování automatizace vnitropodnikových procesů

Je absolventem VŠB-TU Ostrava. V posledních deseti letech se Lukáš věnoval navyšování efektivity práce napříč různými segmenty podnikání, a to zaváděním nových inovativních technologií a služeb. Před pěti lety se podílel na rozjezdu, provozu a tvorbě produktů startupu Datlowe, který se zaměřuje na dodávku služeb nad technologií NLP (Natural Language Processing). V roce 2017 se stal spolu zakladatelem startupu Techstra, jež je dodavatelem inovativních řešení a služeb pro automatizaci vnitropodnikových procesů. Ve svém příspěvku na konferenci Digitální praxe 4.0 představí technologii RPA (Robotic Process Automation), možnosti integrace RPA nástrojů s dalšími inovativními řešeními a dále case studies u vybraných evropských zákazníků.

SMART STAGE

Název přednášky: Inovativní služby a nástroje k navýšení hodnoty práce vašich zaměstnanců