Loading...

Lukáš Výlupek

Partner, Arthur D. Little

Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Již v rámci svého doktorského studia začal pracovat jako strategický poradce pro přední poradenské společnosti jako jsou KPMG Consulting, The Boston Consulting Group nebo Arthur D. Little. V rámci jeho téměř dvacetileté kariéry se podílel na mnoha strategických projektech pro vrcholový management největších globálních firem nejen v rámci Evropy, ale také v jihovýchodní Asii nebo na Blízkém východě, kde působil v průběhu posledních šesti let. Mezi jeho klienty patří také národní vlády budující nová ekonomická města nebo municipality implementující model chytrých měst. Od začátku letošního roku se vrátil zpět do České republiky a nyní působí na pozici Partnera pražské kanceláře společnosti Arthur D. Little, kde má na starosti rozvoj aktivit v rámci střední a východní Evropy.

DIGI STAGE

Název přednášky: Smart Cities