Loading...

Martin Klíma

CTO, Misterine s.r.o.

Ing. Martin Klíma, Ph.D. pracuje od roku 2018 jako CTO společnosti Misterine s.r.o. Předtím pracoval 6 let jako vedoucí R&D oddělení společnosti Certicon a.s., kde vedl a podílel se na vývoji technologií pro Průmysl 4.0, především v oblastech počítačového vidění a optimalizace výrobních procesů.
Martin Klíma získal magisterský titul na ČVUT, kde také v roce 2009 obhájil disertační práci. Nyní se specializuje na rozšířenou a virtuální realitu v průmyslovém prostředí. Ve svém příspěvku demonstruje scénáře použití AR v leteckém a vesmírném průmyslu a představí nově vyvíjený nástroj pro tvorbu instrukčních manuálů s prvky rozšířené reality.

SMART STAGE

Název přednášky: Augmentovaná realita v průmyslovém využití