Loading...

Mikuláš Müller

Vedoucí oddělení Clever Industry, Cleverlance

Mikuláš se zabývá průmyslovou problematikou už skoro 12 let za které sbíral zkušenosti na různých pozicích, primárně v roli technického garanta a architekta. V posledních letech se pak zabývá strategickým rozvojem digitalizace u zákazníků a tvorbou konceptu Clever Industry. Ve svém příspěvku se podívá na jeden z hlubších technických konceptů digitalizace, který je často opomíjen a to je využití moderních technologií nejen ke sběru dat a vizualizaci, ale také k vyhodnocení a ovládání výrobních strojů a procesů v reálném čase.

 

SMART STAGE

Téma přednášky: Digitalizace měření a korekcí, aneb cesta k budoucnosti přesného obrábění