Loading...

Petr Jalůvka

zakladatel a spolumajitel, DYNAMIC FUTURE s.r.o

Petr Jalůvka, je zakladatel a spolumajitel společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Člen Komory logistických auditorů, absolvent VŠB-TU, Institut dopravy, Provoz a údržba dráhových vozidel.První zkušenosti s optimalizací procesů získal již v průběhu studia ve společnostech Autopal Nový Jičín a ŽDB a.s. v Bohumíně. Podílel se na mnoha významných projektech pro společnosti Kofola Hoop, VOP, Třinecké železarny, ZKL, KOMA MODULAR, HYUNDAI, Chemopetrol, MP Krasno, Bivoj aj. Působí aktivně zejména v oblasti dynamické simulace, návrh procesů, plánování výroby.V současnosti u působí jako projektový manažer při implementaci Digital twins a automatizaci procesů.

SMART STAGE

Název přednášky: Praktické zkušenosti z implementace digitálního dvojčete.

Petr se celou svoji profesní karieru věnuje prediktivní simulaci procesů. Zkušenosti získal při spolupráci například se společnostmi Siemens s.r.o., Třinecké železárny a.s., ON SEMICONDUCTOR Czech Republic, s.r.o. a zejména Lanner Group Ltd., výrobce simulačního SW s celosvětovou působností. Ve svém příspěvku se podělí o své dlouholeté zkušenosti se zaváděním digitálních dvojčat do firem, a představí case studii od významného českého zákazníka.