1. BLOK – Employer branding a EVP

Lidé mají obavu ze změny a jeden z nástrojů, jak tuto obavu odbourat je právě budování značky zaměstnavatele. Jak, kde a proč začít s EB? Co je to EVP a k čemu je potřeba? Jak pomáhá značka a hodnoty zaměstnavatele k udržení zaměstnanců: Tak právě toto budou hlavní otázky této části konference.