NÁSTROJE PRO PRŮMYSL 4.0

  13:40-15:10

3. BLOK: NÁSTROJE PRO PRŮMYSL 4.0

Ve chvíli, kdy máte již kompletně či alespoň ve větší míře digitalizovanou firmu, je logickým krokem systemizace neboli systémové řízení firmy. Tedy cesta k systému, který automaticky analyzuje data a následně je použije pro řízení stability procesů výroby a řízení firmy. Celý proces řízení firmy tak probíhá na základě aktuálních (tvrdých) dat, nikoliv na základě dosažených výsledků předešlých dnů či měsíců.