Smart zóna

  novinky

Příležitost v průběhu celého dne navštívit stánky s ukázkami smart řešeními.

Po prvních třech přednáškách nás čeká hodinová pauza na demonstraci ukázek ve Smart zóně “SMART SHOW”.

Setkání se zástupci firem v rámci případových studií jednotlivých řečníků napříč všemi stages.


 

V minulých ročnících jste měli možnost navštívit stánky společností jako je například:

 

ACT-IN – chytré brýle
PRIA SYSTEM – virtuální realita
WORK LINKS – aplikace pro sdílení kapacit 
MANA MARKETING – chytrá řešení s novými leady a zapojením prvků automatizace
3D WISER – technologie 3D tisku
B2A – digitalizovaná výroba
a další