Smart zóna

  novinky

V průběhu celého dne konference máte příležitost navštívit stánky s ukázkami smart řešení.

Po prvních třech přednáškách nás čeká hodinová pauza na demonstraci ukázek ve Smart zóně “SMART SHOW”.

Setkání se zástupci firem v rámci případových studií jednotlivých řečníků napříč všemi stages.


SPUR

Siemens

Česká spořitelna

Autocont

DFMG

Logio

Simple Hire

TextTycoon

a další