SMART STAGE a SMART ZÓNA

V rámci tří bloků budeme mapovat cestu a technická řešení od „analogové” firmy k digitální. V prvním bloku se podíváme na nástroje pro analýzu stávajícího stavu a určení strategie, v druhém na řízení výrobních cyklů a samotné firmy na základě tvrdých dat získávaných ze systému. Třetí blok bude patřit systemizaci digitálních procesů a užívaných nástrojů.

Celodenní konferenci doplní doprovodný program, který proběhne ve SMART zóně. Zde budou představeny technologické novinky od regionálních i nadnárodních společností. V rámci SMART zóny budou prezentována řešení, která naplňují etapy implementace Průmyslu 4.0.

 

1. BLOK: INOVACE JAKO POHON ROZVOJE FIRMY

Analýza stávajícího stavu procesů, IT připravenosti a již užívaných nástrojů pro digitalizaci (automatizaci) je vždy prvním krokem pro úspěšný přechod k digitalizované firmě. Druhým krokem je propojení stávajícího stavu se strategií rozvoje firmy.


2. BLOK: DIGITALIZACE – PODMÍNKA PRŮMYSLU 4.0, NEBO JEHO PROKLETÍ?

Digitalizace stávajících procesů, výrobních cyklů a potažmo celé firmy je úspěšně realizovatelná na základě předchozího kroku, tedy analýzy a strategie. Není firma, která by ve své činnosti byla stejná, a takto je proto nutné k projektu digitalizace přistupovat. To je známé i firmám zabývajícím se nástroji pro digitální řízení a automatizaci. Jak začít s projektem, jak modulově postupovat při zavádění digitalizace a za jakých nákladů bude námětem tohoto bloku.


3. BLOK: NÁSTROJE PRO PRŮMYSL 4.0

Ve chvíli, kdy máte již kompletně či aspoň ve větší míře digitalizovanou firmu, je logickým krokem systemizace neboli systémové řízení firmy. Tedy cesta k systému, který automaticky analyzuje data a následně je použije pro řízení stability procesů výroby a řízení firmy. Celý proces řízení firmy tak probíhá na základě aktuálních (tvrdých) dat, nikoliv na základě dosažených výsledků předešlých dnů či měsíců.

Naše fenomenální řečníky postupně odhalujeme…

Moderování SMART stage se ujme:

  • Jaroslav Škývara

Na co se můžete těšit?

  • 9 řečníků

  • více než 5 hodin zajímavých informací

  • příběhy leaderů českého byznysu

  • konkrétní případové studie zaměřené na implementaci 4.0 řešení