Loading...

SMART STAGE a SMART ZÓNA

V rámci tří bloků budeme mapovat cestu a technická řešení od „analogové” firmy k digitální. V prvním bloku se podíváme na nástroje pro analýzu stávajícího stavu a určení strategie, v druhém na řízení výrobních cyklů a samotné firmy na základě tvrdých dat získávaných ze systému. Třetí blok bude patřit systemizaci digitálních procesů a užívaných nástrojů.

Celodenní konferenci doplní doprovodný program, který proběhne ve SMART zóně. Zde budou představeny technologické novinky od regionálních i nadnárodních společností. V rámci SMART zóny budou prezentována řešení, která naplňují etapy implementace Průmyslu 4.0.

 

1. BLOK: ANALÝZA A STRATEGIE

Analýza stávajícího stavu procesů, IT připravenosti a již užívaných nástrojů pro digitalizaci (automatizaci) je vždy prvním krokem pro úspěšný přechod k digitalizované firmě. Druhým krokem je propojení stávajícího stavu se strategií rozvoje firmy.

  • Tomáš Jančík – AutoCont CZ

2. BLOK: DIGITALIZACE A ROBOTIZACE

Digitalizace stávajících procesů, výrobních cyklů a potažmo celé firmy je úspěšně realizovatelná na základě předchozího kroku, tedy analýzy a strategie. Není firma, která by ve své činnosti byla stejná, a takto je proto nutné k projektu digitalizace přistupovat. To je známé i firmám zabývajícím se nástroji pro digitální řízení a automatizaci. Jak začít s projektem, jak modulově postupovat při zavádění digitalizace a za jakých nákladů bude námětem tohoto bloku.

  • Petr Kozelek – Zálesí a.s.
  • Lubomír Sláma – Act-in

3. BLOK: SYSTEMIZACE A SAMOŘÍZENÍ

Ve chvíli, kdy máte již kompletně či aspoň ve větší míře digitalizovanou firmu, je logickým krokem systemizace neboli systémové řízení firmy. Tedy cesta k systému, který automaticky analyzuje data a následně je použije pro řízení stability procesů výroby a řízení firmy. Celý proces řízení firmy tak probíhá na základě aktuálních (tvrdých) dat, nikoliv na základě dosažených výsledků předešlých dnů či měsíců.

  • Petr Jalůvka – Dynamic Future