Petr Matějíček

V době rychlých změn, nástupu nových technologií a spolupráce s mladými lidmi vs. jejich motivací na trhu práce, byla pro mě konference velmi zajímavým a přínosným setkáním s možností inspirovat se a získat informace, jak tyto oblasti řeší jiní a jak se jim daří.