Roman Vinš

Organizaci konference lze pouze chválit. Organizace a přednášky na vysoké úrovni. Velmi dobře zvolená témata dnešní doby. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout i příjemné prostředí univerzity Tomáše Bati a samotného města Zlín.