Richard Koubek

Na konferenci jsem jel s cílem dozvědět se aktuální novinky a vnímat diskuse kolem jevů, které označujeme jako Práce 4.0, Průmysl 4.0, Digitalizace 4.0 aj., tedy dílčích Fenoménů 4.0. Cíl získat o něco větší rozhled byl naprosto splněn, konference byla přínosná, k věci a opřená o mnohé skvělé osobnosti mezi řečníky. Byl jsem vděčný i za příspěvky, které dílčím způsobem reflektovaly nutný zodpovědný a udržitelný způsob fungování naší společnosti.